Fullmakten från de allmänna och extraordinära mötena den 3 juni 2020

Entrée non valide

Jag, undertecknade):

Entrée non valide
Ange ditt efternamn. Låt oss veta ditt efternamn.
Ange ditt förnamn
Ange din e-postadress Ange din e-postadress

Medlem av Immaculata-föreningen, härmed ges till en annan bidragsgivande medlem : 

Entrée non valide

Kraft att representera mig den 3 juni 2020 vidOch den extra bolagsstämman av Immaculata Association och att delta i mitt namn i rösterna för de resolutioner som föreslagits av presidenten för varje församling.

Entrée non valide
Vänligen meddela oss ditt meddelande.
Entrée non valide
Entrée non valide