Stadga Immaculata Association

 • Förbättra barns vardag

  Att förbättra barns dagliga liv innebär att ge dem chansen att bli ansvarsfulla vuxna. Sponsring från barnhem (tidigare kallade barnhem) hjälper till att förbättra barns mat och levnadsförhållanden. Vi organiserar och finansierar regelbundet hjälpmikroprojekt för varje anläggning.

 • Direktkontakt med våra korrespondenter

  Kontakt direkt med befintliga strukturer på plats underlättar handel och ger oss dagligen för att ha ett kritiskt öga och kunna agera om det behövs. Bureau tjänstemän är regelbundet på plats (på egen bekostnad!) Att granska räkenskaperna och besöka barnen. Användningen av nya medier (Internet) med våra korrespondenter som med våra medlemmar påskynda informationsutbytet.

 • Ekonomisk öppenhet

  Att vara transparent innebär att ha den dagliga ledningen utan oro. Vi hanterar föreningen på dator, vilket ger oss betydande tillförlitlighet. Vi publicerar ett kontoutdrag varje år. (Betelblad publicerades i april). Transparens på plats: vi håller ett bindemedel som samlar kopior av fakturor och kvitton för utgifter som gjorts på plats av våra korrespondenter.

 • Administrativ stringens

  Förvaltningssed i föreningen är baserad på kraven i den franska förordningen.
  Vi fick till exempel ett skatteavtal som bemyndigade oss att utfärda donationer för skatten avdrag för välgörenhetsorganisationer.