Stadga Immaculata Association

 • Förbättra barns vardag

  Förbättra livet för barn är att ge dem chansen att bli ansvarsfulla vuxna. Sponsring av barnhem (tidigare barnhem) kan förbättra mat-och levnadsförhållandena för barn. Vi anordnar regelbundet och finansiera mikroprojekt hjälpa varje institution.

 • Direktkontakt med våra korrespondenter

  Kontakt direkt med befintliga strukturer på plats underlättar handel och ger oss dagligen för att ha ett kritiskt öga och kunna agera om det behövs. Bureau tjänstemän är regelbundet på plats (på egen bekostnad!) Att granska räkenskaperna och besöka barnen. Användningen av nya medier (Internet) med våra korrespondenter som med våra medlemmar påskynda informationsutbytet.

 • Ekonomisk öppenhet

  Att vara öppen är att ha en bekymmerslös dag hantering. Vi förvaltar föreningen på en dator som ger oss en hög tillförlitlighet. Vi publicerar en årlig redovisning. (Betel leaf publicerat i april). Öppenhet på plats: vi upprätthålla en arbetsbok tillsammans kopior på fakturor och kvitton för kostnader lokalt av vår korrespondent.

 • Administrativ stringens

  Förvaltningssed i föreningen är baserad på kraven i den franska förordningen.
  Till exempel fick vi en skatte beslut om bemyndigande för oss att utfärda donation kvitton för lla skatteavdrag för välgörenhetsorganisationer.